Skip to content

VIPSUTV-369 Fikse test for getModelName

Lene Wasskog requested to merge feature/vipsutv-369-maizepheno into master

Har fikset pom + oppdatert test for getModelName, men det er en test til som feiler (på min laptop), nærmere bestemt no.nibio.model.maizepheno.MaizePhenologyModelTest#testGetResult (linje 79) med følgende:

java.lang.NumberFormatException: For input string: "15,22"

	at java.base/jdk.internal.math.FloatingDecimal.readJavaFormatString(FloatingDecimal.java:2054)
	at java.base/jdk.internal.math.FloatingDecimal.parseDouble(FloatingDecimal.java:110)
	at java.base/java.lang.Double.parseDouble(Double.java:543)
	at java.base/java.lang.Double.valueOf(Double.java:506)
	at no.nibio.model.maizepheno.MaizePhenologyModel.getResult(MaizePhenologyModel.java:95)
	at no.nibio.model.maizepheno.MaizePhenologyModelTest.testGetResult(MaizePhenologyModelTest.java:79)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
...

Sender over til deg @treinar, i tilfelle du vet hva dette kan skyldes :)

Merge request reports